1

Έγκριση της με αρ.16/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο Αντισφαίρισης