1

Έγκριση της με αρ.20/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας περί παράτασης διάθεση χρήσης του δημοτικού ακινήτου Αλ. Φρούσιος, προκειμένου οι σύλλογοι να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις προγραμματισμένες προπονήσεις για την συνεχιζόμενη αγωνιστική περίοδο.