Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.23/2022 γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Κατάργησης και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου»

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print