Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.24/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023
image_print