Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.25/2021 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ περί «Χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print