Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.29/2021 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Έγκρισης κοπής ενός δένδρου είδους Tilia tomentosa σε πεζοδρόμιο επί της δυτικής πλευράς του Ο.Τ 69 επί της οδού 19ης Μαΐου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
image_print