Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.31/2022 απόφασης της ΔΕΠ περί «Συμπληρωματικής κατανομής των ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων»

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print