Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.32/2022 απόφασης της ΔΕΠ περί «Μετεγκατάστασης Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print