Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.33/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023
image_print