Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.73/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. σχετικά με την «Τρίτη(3η) αναμόρφωση προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικονομικού έτους 2022»

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023
image_print