1

Έγκριση της με αριθμό 120/2018 απόφασης του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας ,σχετικά με τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2019