Έγκριση της μετατόπισης δικτύου φωτισμού στην Κοινότητα Νικοτσάρα με την τοποθέτηση 2 στύλων και & 2 Φ.Σ.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
image_print