Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση της προμήθειας δύο ολοκληρωμένων συστημάτων Η/Υ ,ένα εκτυπωτή leser, ένα σύστημα ηχείων ,μία φορητή κάμερα ένα ακουστικό για Η/Υ

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
image_print