Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση της προμήθειας ενός κλιματιστικού τύπου ντουλάπας στο Ν.Π.Δ.Δ

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
image_print