Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της προμήθειας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με τίτλο πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπόγειου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας », συνολικής δημόσιας δαπάνης 50.000,00 € με Κωδικό Έργου 14-01-01-002-01 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

Τετάρτη, 29 Μαρ 2017
image_print