Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που αφορά την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής Χωριστής» και κατακύρωση του διαγωνισμού

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print