Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «ΈΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print