Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για αναβάθμιση στάσεων» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print