Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαπραγμάτευσης διαγωνισμού προμηθειών και κατακύρωσή για την “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020” – Τμήμα 13 Έλαια ΝΠΔΔ (Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας)”

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
image_print