Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print