Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση των 35/2019 και 48/2019 αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά με την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 καθώς και των α΄ και β΄ συμπληρωματικών αυτής

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print