Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση των αρ. 338/2020 , 377/2020 και 390/2020 αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά με την 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 καθώς και των συμπληρωματικών αυτής

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020
image_print