Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση των αρ. 402/2020 και 428/2020 αποφάσεων της Ο.Ε., σχετικά με την 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 καθώς και την 1η συμπληρωματικής αυτής

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020
image_print