Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των όρων διακήρυξης της μελέτης: «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δράμας» και των τευχών του διαγωνισμού (φάκελος δημόσιας σύμβασης) και καθορισμός της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print