Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print