Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας ”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας” για τα έτη 2021 και 2022 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print