Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση του ΚΕΠ Δήμου Δράμας” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023
image_print