Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας “ Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2022 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print