Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1(αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών προσφορών) και Νο 2(αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας»

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023
image_print