Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της “Υπηρεσίας ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων” για τη διεξαγωγή του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. έτους 2024 και ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων.

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024
image_print