Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Έγκριση των τευχών της αριθμ. 10/2024 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης εξοπλισμού, λογισμικού και διαδικτυακής πλατφόρμας https://drama.smartiscity.gr/ (εργασία – προμήθεια)

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
image_print