Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2020 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων»

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print