1

Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥ-ΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»