1

Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»