Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση του 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής καλλιτεχνικού προσωπικού και επικύρωση των πινάκων κατάταξης σχετικά με την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
image_print