Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023
image_print