Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 24083/15-09-2020 πρακτικού της ειδικής επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print