Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας διά Περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων )και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020
image_print