Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
image_print