Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της διά περιφοράς κατεπείγουσας συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
image_print