Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων )και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα