Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Τηλεδιάσκεψης (e: presence) Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
image_print