Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024
image_print