Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023
image_print