1

Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για το έργο: «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2020 του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και κατακύρωση του διαγωνισμού.