Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/05-04-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της “Προμήθεια οργάνων άθλησης κοινοτήτων Δράμας και Προμήθεια αθλητικού υλικού” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023
image_print