Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/10-11-2022 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια Υλικών Φωτεινών Διακοσμήσεων” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print