1

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/17-07-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της “Διοικητικές και Συνοδευτικές Υπηρεσίες Κ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ετών 2018-2019” και κατακύρωση του διαγωνισμού»