Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/22-09-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
image_print