Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/7-7-2022 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας “Υπηρεσία τροφοδοσίας με έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
image_print